home projecten contact actueel

De doelstelling van
Stichting Kunstprojecten Tilburg

De stichting heeft ten doel het promoten van kunst in de meest ruime zin van het woord.Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van exposities en van kunstprojecten. De stichting zoekt de doelgroepen - het publiek - op voor de kunstenaar door op locatie te werken zowel binnen als buiten Tilburg. De stichting biedt de kunstenaar podium en genereert daarvoor publiciteit.

Henk Verhoeven 2006, voorzitter

logo Stichting Kunstprojecten TilburgAchtergrond Stichting Kunstprojecten Tilburg

Stichting Kunstprojecten Tilburg is in juni 2000 door Henk Verhoeven en Wilbert Willems opgericht. De stichting heeft tot doelstelling het promoten van kunst in de meest ruime zin van het woord. De naam van de stichting is daarbij zeer bewust gekozen. De stichting richt zich namelijk op ‘kunst’ en op ‘Tilburg’.

Werkwijze van de stichting 

De stichting bestaat uit twee bestuursleden, te weten: de voorzitter, Henk Verhoeven en secretaris /penningmeester Wilbert Willems. De doelstelling van de stichting is het promoten van kunst in de meest ruime zin van het woord. Om met deze kleine personele bezetting nu zo efficiënt als mogelijk deze doelstelling waar te maken zijn er keuzes gemaakt binnen het scala van kunstdisciplines. De gekozen kunstdisciplines werden, design, glaskunst en culturele uitwisseling Turnhout - Tilburg. Om de artistieke kwaliteit te waarborgen werkt de stichting met deskundige partners vanuit de genoemde kunstdisciplines. Deze werkformule heeft geleid tot prima eindresultaten van de tot nu toe uitgevoerde kunstprojecten.

 Specifieke kenmerken van de stichting

 Binnen het breed netwerk van kunstenaars, dat ter  beschikking staat van de stichting, kan de stichting zonder rekening te hoeven houden met verkokering kunstenaars selecteren. De stichting zoekt de doelgroepen - het publiek - op voor de kunstenaar, door op locatie te werken zowel in als buiten Tilburg. De stichting biedt de kunstenaar een goed bezocht podium en genereert daarop publiciteit waardoor de kunstenaar ondersteund wordt bij het 'grootste knelpunt' namelijk de presentatie van het werk van de kunstenaar en van de kunstenaar in kwestie zelf.

Door per activiteit 'experts' te betrekken waarborgt dit een 'kwaliteit' ten aanzien van bestuurlijke en organisatorische zaken. De stichting biedt tezamen met deze 'experts' de kunstenaars een coachings traject om kwaliteit te verbeteren en cultureel ondernemerschap vorm te geven.

 

De stichting heeft met haar tot nu toe gerealiseerde kunstprojecten voor een groot aantal beeldende kunstenaars c.q. ontwerpers / vormgevers promotionele betekenis gehad.

***